---
STILL LIFE STORY /TRYCKSAK
Magisterarbete i Grafisk design & illustration på Konstfack 2008.
Iscensatta stillebenfotografier efter Tove Janssons Kometen kommer.
foto: Olivia Jeczmyk