---
STILL LIFE STORY /BILD 1–8
Magisterarbete i Grafisk design & illustration på Konstfack 2008.
Iscensatta stillebenfotografier efter Tove Janssons Kometen kommer
foto: Olivia Jeczmyk